Tussentijdse verzilvering

Naast de drie uitbetalingsmomenten is het in een aantal gevallen mogelijk om tussentijds te verzilveren.

 

Wanneer is het mogelijk om tussentijds te verzilveren?


U kunt uw volledige/gedeeltelijke tegoed laten uitbetalen in de volgende situaties:
- u heeft snipperdagen opgenomen (per jaar geldt een maximum aantal);
- er zijn vrij opneembare rechten bijgeboekt na een verzilvering;

- u heeft een vierdaagse werkweek als werknemer van 55 jaar of ouder;

- u bent gestart als ondernemer zonder personeel (aan te tonen met
  uittreksel Kamer van Koophandel + BTW-nummer);
- u bent arbeidsongeschikt geworden voor 80% of meer (aan te tonen
  met bewijsstuk uitkeringsinstantie);
- u gaat met (vroeg)pensioen (tenzij u gedeeltelijk als werknemer blijft werken);
- u gaat uit dienst en verlaat de bedrijfstak (aan te tonen met arbeidscontract voor 
  minimaal 1 jaar);
- u emigreert (aan te tonen met bewijsstuk).

* Een snipperdag (dagvergoeding) = 7,50 x pris-uurloon

Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden het tegoed uitbetaald krijgen.

Download hier het formulier Aanvraag Tussentijdse Verzilvering.