Aanvullingsregeling WW e/o ZW-uitkering

Werknemers met een WW- of ZW-uitkering hebben onder voorwaarden recht op een aanvulling vanuit het Aanvullingsfonds.

Let op: de bedragen zijn per 1 januari 2014 gewijzigd.

 

Wat houdt de regeling in?

  1. Een éénmalige aanvullende uitkering van € 239,-, ongeacht de hoogte van het loon 
    en de duur van de  WW- of ZW-uitkering.
  2. Voor cao-personeel: bovenop het bedrag van € 239,- een éénmalig vast bedrag van     € 79,- in plaats van op te bouwen vakantierechten. Indien de werknemer vervolgens acht weken onafgebroken werkloos blijft, heeft hij recht op een éénmalig vast bedrag van € 157,50. Een formulier daarvoor wordt bij de toekenning van de aanvraag meegezonden.
  3. Voor UTA-personeel: bovenop het bedrag van € 239,- een éénmalig
    vast bedrag van € 107,- als aanvulling op het vakantiegeld.
  4. Voortzetting van de opbouw van 60% pensioenrechten gedurende maximaal zes maanden.


Alle genoemde bedragen zijn bruto. Voor parttimers gelden dezelfde bedragen.

 

Voor de werknemer

 

Wanneer hebt u géén recht op een aanvulling?

1. Als u in de twee jaar direct voorafgaand aan de WW- of ZW-uitkering minder dan 280 dagen in de bedrijfstak heeft gewerkt.

2. Als er geen premie wordt afgedragen aan het O&O fonds (bijvoorbeeld bij beroepencode 402, vakman uitzendkracht).

Om nogmaals in aanmerking te komen voor een aanvulling moet u na de vorige eenmalige uitkering 100 dagen in de bedrijfstak hebben gewerkt.

Klik hier voor het aanvraagformulier Aanvullingsregeling WW/ZW Schilders

Let op: uw aanvraag dient binnen zes maanden na aanvang van uw eerste uitkeringsdag door A&O Services te zijn ontvangen.